malé vodní nádrže

rybníky a rybníčky, mokřady a mokřádky, tůně a tůňky, poldry a poldříčky

více ...
revitalizace toků

koryta přírodě blízkých tvarů, náprava meliorací, odtrubnění toků, odstranění migračních překážek

více ...
stavby krajinného inženýrství

účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, naučné stezky, propustky, mostky, hrazení bystřin
 

více ...

firma a kariéra

Strukturovaný životopis
 

Osobní údaje
Titul, jméno, příjmení: Ing. Zuzana Kotenová
Datum a místo narození: 1. 4. 1981, Humpolec
Bydliště: Hněvkovice 57, Humpolec 396 01
Národnost: česká
Občanství: Česká republika
 
Dosažené vzdělání a praxe

Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec,
1992 - 1999
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
obor Krajinné inženýrství, specializace Biotechnická péče o krajinu, 1999 - 2004
Téma diplomové práce:  
Úprava a využití Hejnického potoka (revitalizace malé vodní nádrže, rekonstrukce výpustného objektu, bezpečnostního přelivu a náhonu, instalace malé vodní elektrárny)
Praxe v rámci studia:
u firmy Geoing Jihlava, firma se zabývá hydropedologickým průzkumem
u Lesů České republiky, Lesní správa Jihlava

Praxe:
1.11. 2004 – 15.2. 2005 obchodní zástupce firmy MAKO koupelny, Havl. Brod
 rok 2005 a 2006 spolupráce s firmou DRUPOS v.o.s., Havlíčkův Brod, projektování malé vodní nádrže v obci Ovesná Lhota, projektování chodníku pro pěší a zastávek MHD v obci Světlá nad Sázavou 
rok 2006 - založení živnosti - Technický poradce v oblasti architektury a stavebnictví, zemědělství a lesnictví
spolupráce s firmou Profi Jihlava, spol. s r.o., projektování rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Mladoňovice
od roku 2007 spolupráce s Ing. Josefem Matoušem na různých projektech viz. reference

Jazykové znalosti:
anglický jazyk - znalost komunikativní
francouzský jazyk - znalost základní

Další dovednosti:
práce na PC (Microsoft Word, Microsoft Exel, Autocad)
řidičské oprávnění skupiny A, B