malé vodní nádrže

rybníky a rybníčky, mokřady a mokřádky, tůně a tůňky, poldry a poldříčky

více ...
revitalizace toků

koryta přírodě blízkých tvarů, náprava meliorací, odtrubnění toků, odstranění migračních překážek

více ...
stavby krajinného inženýrství

účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, naučné stezky, propustky, mostky, hrazení bystřin
 

více ...

zprávy z tisku

Dětem třešně, obojživelníkům tůně
 

Mladoňovice - Mladoňovičtí se mohou těšit z nového rybníka i díky práci mladé inženýrky Zuzany Kotenové, specialistky na malé vodní nádrže, která přes čtvrt roku pracovala na projektu staronového vodního díla. Myslela na dospělé i na děti, brala v úvahu estetickou hodnotu rybníka v těsné blízkosti obce i ekologickou stránku celé rekonstrukce.» celý článek